Landbouwers met passie

Op 23 februari was ik één van de deelnemers aan de Themadag Landbouwverbreding in het kasteel van Alden Biesen.
Landbouwverbreding staat voor nevenactiviteiten die land- en tuinbouwers uitbouwen zoals logies op de hoeve, een hoevewinkel of een zorgboerderij.
Ze kunnen op deze manier extra inkomsten creëren en het biedt maatschappelijk vaak ook meerwaarde.

Zie ik je nu fronsen omdat je de link niet kan leggen naar mijn freelance-activiteiten? Dat begrijp ik. En daarom licht ik het even toe.

In Mijn verhaal kan je lezen dat ik deeltijds werk als Plattelandsontwikkelaar bij AKSI in Ulbeek. Ik werk dus mee aan de ontwikkeling van het platteland en dit zijn enkele van mijn doelstellingen:
– meer nadruk leggen op korte keten
– meer verbinding creëren tussen het platteland, de bewoners ervan en de bezoekers
– behoud en creatie van tewerkstelling.

Op de Themadag Landbouwverbreding wilde ik me laten inspireren, want goede ideeën kan een Plattelandsontwikkelaar altijd wel gebruiken.
Tijdens 3 lezingen kregen we de echte verhalen van landbouwers, uit het leven gegrepen, mét voordelen en valkuilen. Het waren stuk voor stuk waardevolle verhalen.

Als start-up wil ik zoveel mogelijk aangestoken worden door de passie van collega-ondernemers.
Ik ‘produceer’ woorden en beelden, en ik heb veel bewondering voor andere producenten. Voor ondernemers zoals op de Themadag, die een goed product in de markt gezet hebben en hun liefde en trots voor dat product kunnen overbrengen op hun publiek. Die met passie spreken over hoe het allemaal begon, over wat hun product zo waardevol maakt en wat het bedrijf voor hen betekent.
Hier stonden ondernemers die aantoonden dat over het hek kijken een ware verrijking kan zijn. Dat je naast je (landbouw)activiteit ook nevenactiviteiten kan ontplooien die rendabel zijn en waar je jezelf en anderen veel plezier mee kan schenken.
Na deze inspirerende lezingen voelde ik mijn energie bruisen.

Mijn bedrijf is heel jong dus focus ik nog op mijn kernactiviteiten. Het is te vroeg voor een succesverhaal over mijn onderneming.
Maar waar ik andere ondernemers mee wil en kàn helpen is hun succesverhaal op de wereld los te laten, zodat zij op hun beurt anderen kunnen inspireren. Ik wil hen helpen om hun trots en passie tot uitdrukking te brengen als ze er zelf niet de juiste woorden (en beelden) voor vinden.

Dit aanbod geldt ook voor ondernemende landbouwers met passie…

© Stefaan Jossart