Meer vaart in je tekst dankzij actieve zinnen

Tijdens de zomermaanden sprokkelde ik ideeën voor een nieuwe katern op deze website. Het doel: mijn lezers praktische tips meegeven ter versterking van hun communicatie. Dit is mijn eerste schrijftip. Passieve zinnen maken je teksten vaak lang en langdradig. Ze halen de vaart uit je verhaal. Vervang ze, waar dat kan, door actieve zinnen. Maar hoe herken je actieve en passieve zinnen? > Klik hier voor meer